Telefon 20771818

Velkommen til Fårevejle Kirkebo - et bo og udviklingshus for større børn, unge og voksne med handicap og udviklingshæmning.

På Fårevejle Kirkebo vil vi skabe et bo- og udviklingssted for større børn, unge og voksne med svære neurologiske udfordringer og handicap. Et sted, hvor ressourcer og personlige styrker findes og dyrkes - både hos beboere og personale. Et sted, hvor vi lærer og udvikler os sammen - i små og store fællesskaber.

revejle Kirkebo vil være et åbent hus i lokalområdet. Vi vil med vores menneskesyn gerne bidrage til dialog og udvikling mellem byens beboere og vores børn, unge og voksne med særlige behov. Vi ved, at vi alle kan lære meget af mennesker med særlige behov. Det vi kalder inklusion.

 Fårevejle Kirkebo søger fysioterapeut og/ eller ergoterapeut.

 

 

Pr. 1. august søger vi ny kollega til vores behandlingstilbud.

 

Med base i vores træningssal vil du i samarbejde med faglig direktør varetage planlægning  af træningsindsats for brugere og beboere. I samarbejde med dine dygtige pædagogiske og sundhedsfaglige kolleger vil du varetage udførelsen af  den daglige træningsindsats for brugere og beboere

 

Fårevejle Kirkebo er et bo- og udviklingshus for unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser. 

 

Fårevejle Kirkebo er baseret på neuropædagogisk og narrativ pædagogik. Vi har fokus på vores brugeres ressourcer, succeser og udviklingspotentialer.

 

Vores forventninger:

Du brænder for at arbejde intensivt med målgruppen og er indstillet på tæt daglig kontakt med brugere og beboere.

Du ser muligheder før du ser begrænsninger

Du har evner for at strukturere en travl hverdag og kan lide at have mange bolde i luften.

Du har indsigt i eller konkret erfaring med hjælpemidler: behov, visitation og tilretning.

Du har evner for skriftlig dokumentation, både i dagligdagen og i forhold til statusbeskrivelser og udformning af udviklingsplaner.

Du har høje faglige ambitioner og ambitioner på dine brugere og borgeres vegne

Du har lyst til at arbejde tværfagligt i en medarbejdergruppe, der er præget af høj arbejdsdisciplin og godt humør. 

 

Vi tilbyder: 

Neuropædagogisk grunduddannelse, faglig sparring og struktureret teamsamarbejde.

Løn og timetal efter aftale.

En arbejdsplads hvor trivsel for både brugere og medarbejdere har 1. prioritet, hvor godt humør og samtaler er en fast del af hverdagen, og hvor du har daglig kontakt med dine ledere.

Et nystartet hus med masser af pionerånd og hvor der er mulighed for at bidrage til vores gode medarbejderkultur og faglige udvikling.

 

Motiveret ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse og  stiles til Sisse Novrman på mail: sn@faarevejlekirkebo.dk senest  19. maj 2017 klokken 12. 

Der afholdes samtaler onsdag  24. maj.

 

Yderligere spørgsmål til ansættelsens indhold stiles til Mette Holst på mail: mh@faarevejlekirkebo.dk eller telefon 24894509.

 

Er du vores nye lærer kollega ?

 

 

Til vores STU og Dagbehandlingstilbud søger vi pr. 1. august 2017 2 lærere med specialpædagogisk erfaring.

 

Fårevejle Kirkebo er et bo- og udviklingshus for unge med multiple funktionsnedsættelser. Fra 1. august etablerer vi STU og Dagbehandlingstilbud. Der er tale om unge mennesker, der skal undervises i ganske små læringsmiljøer. 

 

Fårevejle Kirkebo er baseret på neuropædagogisk og narrativ pædagogik. Vi har fokus på den unges ressourcer, succeser og udviklingspotentialer.

 

Derfor søger vi 2 nye lærer-kolleger gerne med specialpædagogisk erfaring.

 

Vores forventninger:

Du brænder for at arbejde intensivt med målgruppen, og har meget gerne specialpædagogisk undervisningserfaring.

Du ser muligheder før du ser begrænsninger.

Du har - eller ønsker - diplomuddannelse indenfor logopædi, specialpædagogik eller psykologisk pædagogik.

Du har høje faglige ambitioner og ambitioner på dine elevers vegne.

Du har lyst til at arbejde tværfagligt i en medarbejdergruppe der er præget af høj arbejdsdisciplin, kreativitet og godt humør.

Du kan lide at have mange bolde i luften og være i spil hele din arbejdsdag.

 

Vi tilbyder:

Intensive læringsmiljøer med tæt kontakt til dine elever og dit team af kolleger.

Neuropædagogisk grunduddannelse, faglig sparring og struktureret teamsamarbejde.

Løn og timetal efter aftale.

Et pioner-hus med mulighed for at bidrage til medarbejderkultur og faglig udvikling.

En arbejdsplads hvor trivsel for brugere og medarbejdere har 1. prioritet, hvor godt humør og samtaler er en fast del af hverdagen, og hvor du har daglig kontakt med dine ledere.

 

Motiveret ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse og undervisningserfaring stiles til Sisse Novrman på mail: sn@faarevejlekirkebo.dk senest  19. maj 2017 klokken 12. 

Der afholdes samtaler mandag 29. maj.

 

Yderligere spørgsmål til ansættelsens indhold stiles til Mette Holst på mail: mh@faarevejlekirkebo.dk eller telefon 24894509.