Da Sisse og Mette overtog Golfhotellet i Fårevejle 1. oktober 2015, blev alle naboer straks inviteret til informationsaften, og visionen om at være et åbent hus i lokalområdet blev født.

Siden er det blevet til en række forskellige arrangementer : foredrag, koncerter, fællesspisning, vores traditionsrige julestue og siden september 2017 har der hver tirsdag været udviklingszumba i vores gymnastiksal.

De seneste år er der blevet talt meget om inklusion, at mennesker med handicaps og udfordringer skal inkluderes – tilbydes en plads i samfundet. Det er gode tanker, som vi på Kirkebo tillader os at tænke lidt anderledes : Vi tænker, at inklusion går begge veje.  Hvad nu hvis resten af samfundet blev inkluderet på Kirkebo ? Hvad nu hvis inklusion blev nemmere, tryggere og sjovere for alle mennesker på den måde ?

Derfor er I altid velkomne på Kirkebo, der er ingen tvivl om, at vores beboere for alvor kan vise alt det som de kan og ved, når de er i kendte rammer.

På samme måde stiller  vi gerne fællesstue eller gymnastiksal til rådighed for lokale  offentlige arrangementer, så længe det er arrangementer der kan rumme vores beboere.