Fysisk træning og aktivitet

Det er vigtigt for os at forstå sammenhængen mellem krop og hjerne, og at tilbyde vores brugere en bred vifte af aktivitetsmuligheder, for vi ved af erfaring, at al stimulation af kroppen også er en direkte stimulation af hjernen.

Derfor er fysisk aktivitet og fysisk træning en fast og vigtig del af vores hverdag på Kirkebo, og det gælder alle vores beboere og brugere, uanset graden af det fysiske handicap. For at fremme motivation og livsglæde har vi stort fokus på, at vores beboere og brugere oplever selvstændighed og succes ved fysisk aktivitet.

Der forskes rigtig meget i betydningen af fysisk aktivitet – også for fysisk handicappede og udviklingshæmmede mennesker. Det er de samme ting der gør sig gældende for alle mennesker, uanset handicap eller øvrige udfordringer:

–  Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker

–  Alle mennesker bør være fysisk aktive hver dag

–  Fysisk aktivitet fremmer generel sundhed, velvære samt indlæring og           hukommelse

Men det bliver mere kompliceret når det handler om mennesker, som måske ikke af sig selv kan være fysisk aktive. Al forskning tyder i den sammenhæng på, at daglig træning med variation, både i aktivitetsvalg og intensitet, har den største effekt.

Derfor tilbyder vi på Kirkebo daglig fysisk træning i vores gymnastiksal sammen med vores ergo- og fysioterapeut. I gymnastiksalen har vi fokus på at være på gulvet, at blive bevæget, og at arbejde med krop og hjerne samtidig. Vi har i samarbejde med Ergolet opsat en ergotrainer, vægtaflastet træning, hvor vores beboere/brugere uanset grad af handicap f.eks. kan komme på løbebånd. Vi har gennem vores samarbejde med Innovaid opsat vores fantastiske træningssystem Innowalk Pro. Dette træningssystem skaber mobilitet i stående position for vores beboere, og hjælper til at lave bløde elipseformede bevægelser. 

Udover gymnastiksalen tilbyder vi ridning, svømning og racerunning.

Du kan læse mere om fysisk træning til handicappede på www.elsass.dk, www.madeformovement.com og via ergolet.dk finde information og videomateriale om ergotraineren og træningssystemet Innowalk Pro.