Job hos Fårevejle Kirkebo

“På Fårevejle Kirkebo arbejder vi med pragtfuld gruppe beboere og elever der alle har stort behov for pædagogisk støtte og fysisk hjælp og pleje.” 

Medarbejderprofil

Læs vores medarbejderprofil og se hvad vi kan tilbyde dig

Ansøg nu

Send ansøgning til sikkermail@faarevejlekirkebo.dk

Ledige stillinger

Fårevejle Kirkebo er et bo – og udviklingsfællesskab for unge og voksne med forskellige former for handicaps.
Vores beboere er kendetegnet ved at have stort behov for pædagogisk støtte og stort behov for sundhedsfaglig bistand og pleje. Vi har bl.a. beboere med kompleks epilepsi og respiratoriske udfordringer og du vil blive oplært i at håndtere eks. sug, C-PAP og PEG-sonder.
Du vil indgå i et af vores døgnteams, og vil sammen med dit team af kolleger (ca. 8-10 i hvert team) have ansvar for 4 beboere (der er 4 beboere i hvert team). Du vil indgå i den daglige pleje samt ledsage beboeren til aktiviteter ud af huset, f.eks. til svømning, ridning, håndbold og cafeture. Hver torsdag tager størstedelen af huset på fællestur ud i naturen og laver mad over bål.
Som sundhedsfaglig vil du have det overordnede sundhedsfaglige ansvar for de 4 beboere i dit team. Det vil sige at du vil fungere som sparringspartner for dine kolleger, have overblikket over diverse kontakter med sundhedsvæsnet og have ansvar for at føre de sygeplejefaglige optegnelser. Herudover vil du have dage uden beboeransvar, hvor du vil varetage forefaldende sundhedsfaglige opgaver i huset, hente medicin på apoteket, gå tilkald på syge beboere o.lign. Du vil også have faste medicindoseringsvagter, hvor der doseres til 14 dage ad gangen. Som sundhedsfaglig vil du indgå i vores sundhedsteam, som består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Vi prioriterer at have en teamdag om måneden, hvor vi kan gå i dybden med faglige problemstillinger og sparre med hinanden.
Vi forventer en kollega der:
• Har en bred sundhedsfaglig baggrund i form af sundhedsfaglig uddannelse.
• Du har et stærkt klinisk blik og kan observere og vurdere vores beboere, der ikke altid kan fortælle selv, hvordan de har det.
• Du bevarer roen i pressede situationer og har både humor og tålmodighed med på arbejde hver dag.
• Du kan lide at have overblik, mange bolde i luften, og du har ikke noget imod at bruge tid med telefon og computer.
• Er teamplayer og har færdigheder som overblik, koordinering, planlægning, strukturering, er observerende og kan kommunikere tydeligt
• Bidrager til et godt tværfagligt samarbejdsklima
• Er robust og har sans for at navigere i uforudsigelige opgaver, kombineret med evnen til selvstændighed
• Har en positiv tilgang, er anerkendende, nysgerrig og har overskud til masser af smil og rosende ord at dele ud af
• Er disciplineret, aktiv og mødestabil
Vi tilbyder:
• Et hus hvor livsglæde, dedikerede kolleger og fantastiske beboere er vores fælles omdrejningspunkt
• Struktureret teamsamarbejde og faglig sparring
• Grundigt introduktionsforløb den første måned
• Interne og eksterne kurser
• 4 ugers rul med blandede vagter, heraf hver 4. weekend (rul kan oplyses ved forespørgsel)
• Løn efter aftale
Spørgsmål til jobbet kan rettes til Sygeplejefaglig koordinator Nicole Lysgaard på telefon 44124051, i tidsrummet kl. 7-15 på hverdage.
Ansøgning sendes til Direktør Sisse Novrman på sikkermail@faarevejlekirkebo.dk.
– mrk. ’sundhedsfaglig’
Samtaler holdes løbende.

Fast stilling 37 timer i snit pr. uge, som pædagog, er ledig til besættelse snarest muligt.

Fårevejle Kirkebo er et bo – og udviklingsfællesskab for unge og voksne med stort pædagogisk støtte- pleje- og rehabiliteringsbehov.

Vi arbejder på et fundament af neuropædagogik og narrativ specialpædagogik og arbejder tæt sammen på tværs af faglighed og funktioner. Vi arbejder med gode normeringer og prioriterer tid til dokumentation, refleksion og faglig sparring højt.

Vi kalder os et udviklingshus fordi vi mener, at alle mennesker kan udvikle sig med den rette støtte. Denne holdning får vi daglig bekræftet af vores fantastiske beboere.

Hos os skal der være plads til begejstring og latter, ligesom der skal være plads til faglig fordybelse, kollegiale samtaler og idéudveksling.

Vi har fokus på vores beboere og deres muligheder for at kommunikere og blive forstået i verden, på fysisk aktivitet og på sansehandicaps enorme betydning for indlæring og livskvalitet.

Derfor arbejder vi tæt sammen på tværs af fagligheder og funktioner, for at opnå mest mulig sammenhæng og vidensdeling i beboernes hverdagsliv.

Vi forventer en kollega der:

• er uddannet pædagog eller har pædagogisk indsigt på bachelorniveau

• er teamplayer og har færdigheder som overblik, kreativ tænkning, koordinering, planlægning, strukturering, er observerende og har blik for udvikling – både for beboere, faglighed og for dit fag

• er robust og har sans for at navigere i en uforudsigelig hverdag, kombineret med evnen til selvstændighed

• er bredt fagligt funderet, med interesse for vores målgruppe

• har interesse og indblik i kommunikation, da størstedelen af vores beboere er nonverbale

• er stærk i skrift og tale.

• er positiv, anerkendende, nysgerrig og har overskud til masser af smil og rosende ord at dele ud af

• kan udvikle sig fagligt i en neuropædagogisk-narrativ forståelsesramme.

• kan arbejde tværfagligt, med forankring i tilgangen til fælles forståelse og sprog og har lyst til at indgå i en større mangfoldig medarbejdergruppe

• vil være med til, at sikre den fortsatte udvikling af Kirkebos arbejde og kvalitet

• og ikke mindst, sætter en ære i at være en dygtig sparringspartner

Vi tilbyder:

• En meningsfuld hverdag, hvor du vil se, at du gør en forskel for vores skønne beboere – og gode kolleger

• Et hus hvor livsglæde, dedikerede kolleger og fantastiske beboere er vores fælles omdrejningspunkt

• En arbejdsdag med mange forskellige opgaver og stor frihed til at planlægge opgaver

• Intern uddannelse i neuropædagogik og narrativ specialpædagogik samt gode muligheder for faglig udvikling.

• 4 ugers rul med blandede vagter (dag- og aften), heraf 1 weekend hver 4. uge

• Løn efter aftale

Spørgsmål til jobbet kan rettes til teamkoordinator Katrine Drejer på telefon 44122036, i tidsrummet kl. 7-15 på hverdage.

Ansøgning sendes på sikkermail@faarevejlekirkebo.dk

– mrk. ’Pædagogisk personale’.

Samtaler afholdes løbende.

Medarbejderprofil