Job hos Fårevejle Kirkebo

“På Fårevejle Kirkebo arbejder vi med pragtfuld gruppe beboere og elever der alle har stort behov for pædagogisk støtte og fysisk hjælp og pleje.” 

Medarbejderprofil

Læs vores medarbejderprofil og se hvad vi kan tilbyde dig

Ansøg nu

Send ansøgning til sikkermail@faarevejlekirkebo.dk

Ledige stillinger

Lærer med interesse for specialundervisning 37 timer/uge 1. August eller snarest derefter.

Skolen på Fårevejle Kirkebo er en integreret del af bo- og udviklingshuset Fårevejle Kirkebo.
Vi har undervisningsoverenskomst med Odsherred Kommune og tilbyder også Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktuelt har vi 7 elever – alle med vidtgående behov for specialundervisning – mellem 15 og 21 år.

Det faglige udgangspunkt er vores Neuro-narrative Specialpædagogik. Vi ser ressourcer før vi ser begrænsninger og arbejder med forudsigelige realtioner for vores elever, før vi arbejder med struktur. Vi har fokus på vores elevers skolefaglige udvikling, på deres muligheder for at kommunikere og blive forstået i verden, på fysisk aktivitet, bevægelse og på sansehandicaps enorme betydning for fokus og indlæring.

Det betyder, at vi i hverdagen arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder og på tværs af funktioner, f.eks mellem skoledag og botilbud, for at opnå mest mulig vidensudveksling og sammenhæng i elevernes hverdagsliv.

Har du lyst til at arbejde tværfagligt i et hus med tæt normering og klare mål for undervisning og elevernes livsudvikling.

Har du lyst til at udvikle dine neuropædagogiske kompetencer, og arbejde med relationsdidaktik.

Har du linjefag i dansk, matematik, historie/samfundsfag, musik eller engelsk passer din faglige profil godt til vores målgruppe.

Er du interesseret i at bruge dit sprog strategisk, fortykne elevernes gode historier og opleve hvad sproglig bevidsthed gør ved samarbejde og arbejdskultur, skal du gøre følgende:

• Læs mere på vores hjemmeside: www.faarevejlekirkebo.dk
• Send motiveret ansøgning med CV og dokumentation for relevant uddannelse til sikkermail@faarevejlekirkebo.dk senest 23. Juli kl. 9.00. 

Samtaler afholdes 28. jul

Medarbejderprofil

Vi arbejder tæt sammen på tværs af fagligheder og på tværs af funktioner. Vi arbejder med tætte udviklingsorienterede normeringer, og vi har klare mål for beboere og elevers livsudvikling og skolefaglige udvikling.

Vores faglige fundament er vores neuro-narrative specialpædagogik. Vi har fokus på ressourcer, successer og udviklingspotentialer. Vi arbejder med forudsigelighed for alle vores beboere og elever. Vi har fokus på vores beboere og elevers udvikling: deres muligheder for at kommunikere og blive forstået i verden, på fysisk aktivitet og på sansehandicaps enorme betydning for fokus og velbefindende.

Som kollega og menneske skal du først og fremmest søge job på Kirkebo, fordi du har lyst til at være sammen med vores beboere og elever. Du skal have et godt humør og være disciplineret og aktiv når du er på arbejde. Du skal kunne indgå i vores tværfaglige daglige arbejde, være mødestabil og fleksibel. Sidst men ikke mindst skal du være fagligt nysgerrig og have lyst til selv at lære nyt og udvikle dig sammen med alle os andre på Fårevejle Kirkebo.

Hvis du kan se dig selv i ovenstående ord, tilbyder vi :

  • Intern uddannelse i neuropædagogik og narrativ tilgang. Grundig introduktion, struktureret team-samarbejde og faglig sparring.
  • Indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse, løn efter aftale
  • En arbejdsplads hvor medarbejdere og beboers trivsel er hinandens forudsætninger.
  • En arbejdsplads hvor der er tid til at gøre sit arbejde ordentligt, reflektere og udvikle sig fagligt.