Job hos Fårevejle Kirkebo

“På Fårevejle Kirkebo arbejder vi med pragtfuld gruppe beboere og elever der alle har stort behov for pædagogisk støtte og fysisk hjælp og pleje.” 

Medarbejderprofil

Læs vores medarbejderprofil og se hvad vi kan tilbyde dig

Ansøg nu

Send ansøgning til sikkermail@faarevejlekirkebo.dk

Ledige stillinger

En stilling 37 timer pr. uge som ergo- og/eller fysioterapeut er ledig til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter.

Fårevejle Kirkebo er et bo – og udviklingshus for unge og voksne med stort pædagogisk støttepleje- og rehabiliteringsbehov. Vi arbejder på et fundament af neuropædagogik og narrativ specialpædagogik, og vi vægter daglig afvekslende træning højt, både træning i vores velindrettede træningssal, ADL-træning, spise – og synkestimulation, sanseintegration samt kognitiv træning, som en integreret del af hverdagen.

Vi arbejder tæt sammen på tværs af faglighed og funktioner, vi arbejder med gode normeringer og prioriterer tid til dokumentation, refleksion og faglig sparring højt. Som terapeut på Fårevejle Kirkebo består dagligdagen primært af aktiviteter med beboere inkl. personale. Arbejdet er bl.a. undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen/træningen tilpasses den enkelte beboers behov, ressourcer, motorik og sansebearbejdning. Derudover er der et tæt samarbejde med pårørende, visiterende terapeuter og andre eksterne kontakter – og særligt fordi vi prioriterer vigtigheden af, at hjælpemidler fungerer og tilpasses efter behov.

Vi forventer en kollega der:

• Kan, vil og har lyst til at indgå et tæt samarbejde med vores anden ergoterapeut og udgøre Team Træning

• Er teamplayer og har færdigheder som overblik, kreativ tænkning, koordinering, planlægning, strukturering, er observerende, har et analytisk blik og har blik for udvikling – både for beboere, faglighed og for dit fag.

• Er robust og har sans for at navigere i en uforudsigelig hverdag, kombineret med evnen til selvstændighed.

• Er bredt fagligt funderet, med interesse for vores målgruppe – kan arbejde forebyggende og sundhedsfremmende, bl.a. inden for motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker – generelt ser muligheder frem for begrænsninger.

• Har interesse og gerne indblik i kommunikation, da størstedelen af vores beboere er nonverbale.

• Er stærk i skrift og tale.

• Har en positiv tilgang, er anerkendende, nysgerrig og har overskud til masser af smil og rosende ord at dele ud af.

• kan udvikle sig fagligt i en neuropædagogisk-narrativ forståelsesramme.

• Kan arbejde tværfagligt, med forankring i tilgangen til fælles forståelse og sprog og har lyst til at indgå i en større mangfoldig medarbejdergruppe.

• Vil være med til, at sikre den fortsatte udvikling af Kirkebos arbejde og kvalitet.

Vi tilbyder:

• En meningsfuld hverdag, hvor du vil se, at du gør en forskel for vores skønne beboere – og gode kolleger

• Et hus hvor livsglæde, dedikerede kolleger og fantastiske beboere er vores fælles omdrejningspunkt

• En arbejdsdag med mange forskellige opgaver og stor frihed til at planlægge opgaver

• Intern uddannelse i neuropædagogik og narrativ specialpædagogik samt gode muligheder for faglig udvikling.

• Arbejdstid aftales løbende, men er primært i dagtimer på hverdage

• Løn efter aftale

Spørgsmål til jobbet kan rettes til ergoterapeut Frederikke på telefon 73707680, team træning i tidsrummet kl. 12-13 på hverdage.
Motiveret ansøgning sendes til adm. direktør Sisse Novrman på sikkermail@faarevejlekirkebo.dk senest fredag den 19. august – mrk. ’Terapeut’.

Samtaler afholdes tirsdag den 23. august.

Fårevejle Kirkebo søger nattevagt

En stilling 35 timer pr. uge som nattevagt – gerne med sundhedsfaglig baggrund – er ledig til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter. 

Fårevejle Kirkebo er et bo – og udviklingshus for unge og voksne med stort pædagogisk støtte- pleje- og rehabiliteringsbehov.
Vores beboere er kendetegnet ved at have stort behov for pædagogisk støtte og stort behov for praktisk bistand og pleje. En gruppe af vores beboere har kompleks epilepsi, derfor går vi mange tilsyn i løbet af natten. En beboer har fast personlig nattevagt, som dækkes i fællesskab og fordeles over vagten mellem vores tre nattevagter. Derudover har to beboere egne respiratoriske hjælpere om natten. 

Du vil indgå i vores team af faste nattevagter med en 7-7 arbejdsplan. Som nattevagt vil du sammen med to kolleger have tilsyn med og ansvar for 15-20 beboere. Som nattevagt kommer du altså ikke til at arbejde alene, og du kommer ind i et hus med godt kollegaskab også om natten. På Fårevejle Kirkebo er det en prioritet, at vi har tid til at gøre vores arbejde godt, og have tid til at reflektere og dokumentere.

Vi forventer en kollega der: 

• Gerne har en bred sundhedsfaglig baggrund i form af uddannelse og/eller erfaring.
• Kan, vil og har lyst til at indgå et tæt samarbejde med vores team af nattevagter.
• Er teamplayer og har færdigheder som overblik, koordinering, planlægning, strukturering, er observerende og kan kommunikere tydeligt.
• Bidrager til et godt tværfagligt samarbejdsklima
• Er robust og har sans for at navigere i uforudsigelige opgaver, kombineret med evnen til selvstændighed.
• Kan lide at arbejde om natten og ved, at en god nattesøvn for vores beboere er forudsætning for en god hverdag.
• Har en positiv tilgang, er anerkendende, nysgerrig og har overskud til masser af smil og rosende ord at dele ud af
• Er disciplineret, aktiv og mødestabil.

Vi tilbyder:
• Et hus hvor livsglæde, dedikerede kolleger og fantastiske beboere er vores fælles omdrejningspunkt.
• Struktureret teamsamarbejde og faglig sparring
• Grundigt introduktionsforløb den første måned
• Intern uddannelse i neuropædagogik og narrativ specialpædagogik
• Løn efter aftale

Spørgsmål til jobbet kan rettes til vores kontor på telefon 73707680, i tidsrummet kl. 7-15 på hverdage.

Motiveret ansøgning sendes til adm. direktør Sisse Novrman på sikkermail@faarevejlekirkebo.dk senest fredag den 19. august – mrk. ’Nattevagt’.

Samtaler afholdes mandag den 22. august.

Hvad er en Ø-medarbejder på Fårevejle Kirkebo?

Fårevejle Kirkebo er et bo og udviklingshus for unge og voksne mennesker med stort pædagogisk støttebehov og stort behov for personlig pleje.

Vi vægter tryghed og relationsdannelse med vores beboere højt – også når vi skal tilkalde ekstra hjælp ved sygemeldinger eller kurser. Derfor har vi et fast ansat korps af medarbejdere, som vi kan ringe til, når vi har behov for ekstra hjælp. Dette er vores øvrige medarbejdere – deraf navnet Ø-medarbejder.

Som Ø-medarbejder får du en kontrakt uden et garanteret ugentligt timetal. Du får samme introduktionsforløb som fastansatte kolleger, og efter oplæring arbejder du med borgernære praktiske opgaver sammen med øvrige kolleger. Du vil også opleve at blive inviteret med på vores interne kurser. Løn er efter aftale.

Vi har fortrinsvis behov for at kalde på vores Ø-medarbejdere til aften – eller weekendvagter.

Du kan være ung – i gang med sabbatår eller under uddannelse.
Du kan være ældre – med arbejdserfaring.

Det handler først og fremmest om, at du har lyst til at være sammen med vores beboere, at du vil være med til at gøre en forskel for sårbare unge og voksne….. og så handler det om, at du har lyst til at lære os og vores opgaver at kende.

Nu ved du lidt mere om, hvad en Ø-medarbejder på Kirkebo er 😊  Hvis du tænker, at det måske kunne være noget for dig, er du meget velkommen til at sende os en kort ansøgning på: sikkermail@faarevejlekirkebo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig 😊

Medarbejderprofil