Muligheder på Kirkebo

På Kirkebo tænker vi i livsforløb. Det kan på mange måder være en omvæltning at blive voksen, hvis man har handicap eller udviklingshæmning. Derfor tænker vi på Kirkebo, at det skal være en mulighed som ung voksen at bo et sted, som man kender godt i forvejen fra skole eller aflastning.

Derfor er vi godkendt til en række forskellige foranstaltninger:

For børn op unge

- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Aflastning og Døgnbehandling efter Serviceloven

For voksne

- Aktivitet- og samværstilbud efter Serviceloven §104
- Midlertidig bolig efter Serviceloven §107
- Permanent bolig efter Serviceloven §108.

Vi kan varetage mere komplekse sundhedsmæssige plejeopgaver samtidig med en pædagogisk indsats i et trygt og ressourceorienteret miljø.

Vi vælger at have en bredere målgruppe, da det er vores erfaring at udvikling også sker ved forskellighed, og at beboere med forskellige udviklingsforstyrrelser, har meget at lære hinanden. Vores samfund er ikke opdelt i målgrupper eller kategorier, og det er Kirkebo heller ikke. Vi prøver at skabe et metodesprog frem for et diagnosesprog. Derfor er vi optagede af at kortlægge, hvordan den individuelle beboer/elev lever og fungerer med netop sin hjerne og ressourcer.

Se vores seneste Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden her.