Neuro-narrativ pædagogik

På Kirkebo arbejder vi på et fundament af neuropædagogik og narrativ pædagogik. Al neurologisk forskning viser, at hjernen er plastisk, udvikler sig og danner nye celleforbindelser gennem hele livet. Den viden skal vi benytte os af. Med udgangspunkt i Den neurologiske Udviklingsprofil, kortlægger vi den enkelte brugers ressourcer og udviklingsområder og tilrettelægger individuelle udviklingsplaner indeholdende fysisk træning, sanseintegration samt grundlæggende visuelle læse/opmærksomhedsprogrammer.

Neuropædagogik er pædagogik på hjernens præmisser. Når vi arbejder neuropædagogisk med menneskelig udvikling, er det vores målsætning at hjælpe vores brugere med at opleve mere sammenhæng og mening, således at de udvikler de bedst mulige mestringsstrategier. Når vi arbejder neuropædagogisk ønsker vi at fremme relationer, læring og kommunikation med vores brugere mest muligt.

Det latinske ord “narrare” betyder at fortælle. Tanken bag narrativ pædagogik er, at alle mennesker har fortællinger om erfaringer, oplevelser og handlinger, som definerer deres væren i verden, deres identitet og deres selvopfattelse. Ved at italesætte, bevidne og fortykne disse fortællinger, er det muligt at arbejde pædagogisk med selvopfattelse og selvbiografi – også for mennesker med handicap og udviklingshæmning.

Vi tager altså udgangspunkt i de ord, som vores brugere har om dem selv og deres eget liv. Disse ord skaber mening, og disse ord har betydning, når de skal fortælle deres historier om sig selv og deres liv, og deres relationer. Derfor bruger vi ikke ord som anderkendende pædagogik. Vi er brugernes samtalepartnere, og vi siger tak for den viden og indsigt, som vi får og som gør os klogere. Vi bevidner fortællingerne som vores brugere beriger os med. Vi skal hverken bedømme eller anderkende. Dermed bliver vi ligeværdige samtalepartnere samtidig med at vi yder praktisk støtte, fysisk pleje, hjælper, vejleder og motiverer de mange forskellige mennesker, som er i vores hus.