Skole og STU

Kirkebo har undervisningsoverenskomst med Odsherred Kommune, og driver et lille skoletilbud 0-10 klasse for børn der har brug for et meget lille undervisningsmiljø med tæt normering af lærer og pædagog.

Vores skole er et heldagstilbud, hvor vi sammen med tilpasset skoleundervisning varetager fysisk træning, herunder ridning,svømning og taletræning, samt udvikling af sociale kompetencer og livsmestring.

Også i vores skoletilbud tager vi udgang i Den neurologiske Profil, og tilrettelægger individuelle træningsforløb, som indarbejdes i skoledagens undervisningsaktiviteter. Fagundervisning tilrettelægges i en struktur, som eleverne kender i forvejen og med udgangspunkt i deres aktuelle skolefaglige niveau, som afklares løbende ved hjælp af diagnosticerende tests.

Vores Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse har fokus på udvikling af kommunikation, basale skolefaglige kompetencer og sidst men ikke mindst : at leve et aktivt og sundt voksenliv. STU foregår dagligt fra 9 til 25 ialt 25 timer pr uge i 40 uger.

Er du interesseret i at vide mere om vores skoletilbud eller Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse,  kontakt da: